Общи условия

Този уебсайт е собственост и се управлява от Canesta ООД. Чрез достъп и използване на този сайт по какъвто и да е начин, включително, без ограничение, разглеждането на уебсайта, използването на каквато и да е информация, ползването на каквото и да е съдържание, ползването на каквито и да било услуги, обвързани с тези общи условия. Ако не приемате тези общи условия в пълен размер, моля, прекратете незабавно използването на този уебсайт.

Авторско право

Цялото съдържание на сайта (https://www.canesta.bg), софтуер и интерфейс са собственост на Канеста ООД. Това съдържание е направено, за да помогне на клиентите на този сайт да се възползват максимално от нашите услуги. Всяко друго използване на горепосочените материали, включително модификация, възпроизвеждане и разпространение без изричното писмено разрешение на Canesta, ще бъде преследвано по предвидените от закона средства. Като потребител и / или посетител на уебсайт се изисква да обезщети Canesta и всички трети лица за вреди и загуби от печалба, включително всички разходи и адвокатски хонорари, платени в резултат на искове и / или щети, изплатени на трети лица във връзка с нарушения и злонамерени действия от ваша страна.

Линкове

Всички връзки от този сайт са предоставени само за информация и удобство. Canesta не може да поеме отговорност за сайтовете, свързани с или информацията, намерена там. Връзката не означава одобрение на сайт; По същия начин, несвързването на даден сайт не означава липса на одобрение.

Използване на материал

Материалите не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, преиздавани, изтеглени, публикувани, излъчвани или предавани по какъвто и да е начин освен за ваша лична нетърговска употреба. Използването на материали на този сайт за всякакви други цели е изрично забранено от закона и може да доведе до тежки законови санкции. Насилниците ще бъдат преследвани до максимална степен. Вие се съгласявате да не адаптирате, променяте или създавате производни произведения от който и да е материал, съдържащ се в този сайт, или да го използвате за всяка друга цел, различна от тази за лична нетърговска употреба. Вие се съгласявате да използвате този сайт само за законни цели и по начин, който не нарушава правата на или ограничава или възпрепятства използването и ползването на този сайт от трета страна. Такова ограничение или потискане включва, без ограничение, поведение, което е незаконно или което може да тормози или да причини неприятности или неудобства на което и да е лице и предаване на нецензурно или обидно съдържание или нарушаване на нормалния диалог в този сайт. Разрешението по-горе за използване на споменатия материал не включва разрешение за копиране на дизайнерските елементи, външния вид или оформлението на този уебсайт. Тези елементи на уебсайта са защитени от закона и не могат да бъдат копирани или имитирани изцяло или частично. Никое лого, графика, звук или изображение от уеб сайта не може да бъде копирано или препредавано, освен ако не е изрично разрешено от Canesta.

Точност

Canesta полага всички разумни усилия да гарантира, че цялата информация, предоставена чрез този уебсайт, е точна към момента на включването. Възможно е обаче да има непреднамерени и случайни грешки, за които Canesta се извинява. Canesta не дава никакви декларации или гаранции за информацията, предоставена чрез този уебсайт, включително хипертекстови връзки или други елементи, използвани пряко или непряко от уебсайта, и си запазва правото да прави промени и корекции по всяко време без предизвестие. Canesta не поема отговорност за неточности или пропуски в уебсайта и всички решения, основани на информацията, съдържаща се в този уебсайт, са отговорност на посетителя. Canesta не поема отговорност за каквито и да е причини чрез използване на каквато и да било информация, получена пряко или непряко от този уебсайт, за каквито и да било директни, специални, косвени или последващи щети или каквито и да било други щети от какъвто и да е вид.

Ползваемост

Canesta не може да гарантира непрекъснат достъп до този уебсайт или до сайтовете, към които той се свързва. Ние не поемаме отговорност за щети, произтичащи от загубата или използването на тази информация.

Компетентност

Тези условия се уреждат от българското право и са предмет на изключителната юрисдикция на българските съдилища.