RESTAURANTLINK

Уеб Разработка Онлайн Търговия Б2Б

RestaurantLink силно интегрирана компания за управление на ресторанти. Решение което обединява в себе си заплати, счетоводство, доставки, оборудване, доставки, разработване на концепции, растеж, операции, франчайзинг и много други. Със солиден опит в управлението на ресторанти и опита, събран през годините, те са един от най-добрите партньори на B2B, които ще намерите на пазара. Лидер в отрасъла за управление на веригата за доставки, поддръжка и консултантски решения за концепции от всякакъв мащаб.

Партнирахме си с RestaurаntLink за да създадем нов онлайн магазин, който да е в крак с новите тенденции, с адаптивен дизайн и добра ползваемост за нужните на техния бизнес. Създадохме API решение, което представя различен дизайн и брандинг спрямо групите от потребители, които клиента е сегментирал.

Разширете бизнеса си заедно с нас

Проекти на Фокус